Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky:

Záruka na pozáruční opravy:
Záruční podmínky se řídí platným Obchodním a Občanským zákoníkem. Reklamace se přijímají osobně v kanceláři nebo poštou v sídle firmy. Na fyzické poškození, polití tekutinou, přepětí, vnější vlivy počasí a neodborné zásahy do zařízení se záruka nevztahuje. Záruční doba na všechny pozáruční opravy je 12 měsíců.

Záruka na záruční opravy Dell:
Záruční podmínky servisu notebooků Dell se řídí platnými Smluvními podmínkami společnosti Dell. Jejich kompletní a aktuální znění naleznete na webu http://www.dell.cz

Odpovědnost za vzniklé škody:
Zhotovitel neodpovídá za jakékoli data uložené v zařízení na jakémkoli záznamovém médiu. Objednatel bere plně tuto skutečnost na vědomí a toto ujednání potvrzuje předáním zařízení do servisu, ať již osobně, nebo zasláním.

Nevyzvednuté zakázky a poplatky za skladování:
Pokud je doba nevyzvenutí zařízení majitelem nebo jím pověřenou osobou delší než 6 měsíců od data přijetí zařízení do servisu, považuje se tento nezájem majitele zařízení za vyjádření souhlasu s prodejem věci za účelem pokrytí nákladů na diagnostiku, skladování a použité díly. Nehlásí-li se majitel k zařízení déle než 6 měsíců od data přijetí do servisu, považuje se takové zařízení za určené k likvidaci bez náhrady.

Vracení vadných dílů:
V případě, že je nutné vyměnit celý díl, například základní deska do notebooku, a dodavatelem dílu je Dell ČR, je nutné vadný díl vyjmutý z notebooku vrátit zpět do Dell ČR. Demontovaný náhradní díl je dle Smluvních podmínek Dell ČR majetkem Dell ČR. Kompletní znění naleznete na www.dell.cz

Baterie a akumulátory:
Baterie a akumulátory neprodáváme, neopravujeme ani nevykupujeme.

Výběrové řízení a státní zakázky:
Nezúčastňujeme se žádných výběrových řízení a soutěží. V případě oslovení si vyhrazujeme právo na takovou poptávku vůbec nereagovat. Nepodepisujeme žádné smlouvy o spolupráci, nemáme zájem o servisní smlouvy a nikdy nepřistupujeme na jakoukoli dohodu, ve které jsou jakékoli sankce a pokuty.

Cena:
Cena za opravy je kalkulována individuálně, podle konkrétní závady, rozsahu a náročnosti práce.

Platební podmínky:
Platbu za servisní služby přijímáme výhradně v České měně CZK v hotovosti při převzetí opravené věci nebo v případě dlouhodobé spolupráce bezhotovostně na účet č. 204917339/0800 vedený u České spořitelny.